0400 661 093 sami@hydropath.fi

Teollisuus

Sellu- ja paperiteollisuus

Paperikoneiden ajonopeudet nousevat ja koneiden vikaantumisesta johtuvia seisokkiaikoja pyritään minimoimaan RCM:n avulla.

Sellu- ja paperiteollisuudessa kalkki- ja ruostesakkaumat voivat aiheuttaa suuria ongelmia; jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä, lämmönvaihtimissa sekä prosessilaiteissa. Oman haasteensa kunnossapidolle tuo mekaanisissa liuku-rengastiivisteissä käytettävä tiivistevesi, tiivisteveden suodatus ja epäpuhtaudet, esimerkiksi humus, levät ja bakteerit.

Sellu- ja paperiteollisuuden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät;

HydroFLOW C-sarja estää kalkki- ja ruostesakkaumien muodostumisen koneiden- ja laitteiden lämmitys- ja jäähdytyslaitteisiin = koneiden ja laitteiden käyttöikä pitenee, vähemmän kunnossapitoa, vähemmän putkistojen ja laitteiden pesua → rahan ja ajan säästö!

Sellu- ja paperiteollisuuden tiivistevesijärjestelmät;

Tiivistevesijärjestelmissä AquaKLEAR parantaa olemassa olevien suodatusjärjestelmien tehoa, jopa niin, että tiivistevedestä saadaan poistettua humusta ja rautaa = liukurengastiivisteiden käyttöikä kasvaa, tiivistevesilaitteet pysyvät puhtaina ja toimivat pidempään, putkistot pysyvät puhtaampina, vähemmän tiivistevesilinjojen ja tiivistevesilaiteiden pesua ja huoltoa → rahan ja ajan säästö!

AquaKLEAR yhdessä toimivan suodatustekniikan kanssa varmistaa laitteistosi parhaan mahdollisen tuottavuuden ja vähentää oleellisesti kunnossapidon kustannuksia ja tuotannonmenetyksiä.

Muut käyttökohteet;

Kohteet jossa kalkki/kalsiumkarbonaattipitoiset nesteet (esimerkiksi suodokset) aiheuttavat ongelmia prosessilaitteissa.

 

N

Helppo asennus

Laiteen asennusta varten ei tarvitse tehdä putkistomuutoksia, eikä katkaista olemassa olevaa putkistoa, voidaan asentaa käynnin aikana!
N

Takuu

HydroFLOW C-sarjan tuotteilla, kuten kaikilla HydroPATH– tuotteilla on 3 vuoden TÄYSITAKUU!

HydroFLOW:n patentoidut, sähköfysikaalisiin ominaisuuksiin perustuvat tuotteet ovat olleet menestys ympäri maailmaa jo lähes 30 VUOTTA!   

YLI 1000 000 asennettua yksikköä suojaavat joka päivä lukemattoman määrän kiinteistöjen ja teollisuuden putkistoja ja laitteistoja, kalkkikerrostumilta, korroosiolta ja epäpuhtauksilta.

Tutustu Hydropathin toimintaan!

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi