0400 661 093 sami@hydropath.fi

Uimahallit

AquaKLEAR -tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi kohteisiin, joissa vedensuodatukselle on asetettu korkeita laatuvaatimuksia, esimerkiksi uimahallit ja teollisuuden liukurengastiivisteiden tiivistevedet. AquaKLEAR on sähköfysikaalinen vedenkäsittelyjärjestelmä. Järjestelmän teho perustuu laitteen muodostamaan sähkökenttään. Sähkökenttä on ihmiselle haitaton, mutta järjestelmässä, jota halutaan suojata, sen vaikutus on erittäin merkittävä.

AquaKLEAR –järjestelmä lähettää signaalia 24 tuntia vuorokaudessa suoraan käsiteltävään veteen. Signaali muodostaa vedessä olevista epäpuhtauksista (humus ja rauta) ”flokkia” joka on helppo poistaa käytössä olevilla suodattimilla. ”Flokkaaminen” parantaa suodattimien suorituskykyä. Epäpuhtauksien ”flokkaantuminen” pienentää takaisinhuuhtelussa tarvittavaa vesimäärää ja pidentää huuhteluväliä, säästäen näin merkittävästi vettä ja energiaa.

  • AquaKLEAR –järjestelmä muuttaa vedessä olevien epäpuhtauksien (humus ja rauta) ominaisuuksia siten, että nämä eivät aiheuta tiivistevesilaitteiden likaantumista.
  • AquaKLEAR –järjestelmän on todettu myös tappavan vedessä olevia bakteereita ja näin ollen vähentävän putkistojen ”levääntymistä”.
  • Sähkökenttä vaikuttaa suojaavasti koko järjestelmään, myös tulovirtaaman puolelle.
  • Suojaamattomassa järjestelmässä epäpuhtaudet aiheuttavat tiivistevesilaitteiden likaantumista ja pahimmillaan tukkeutumia tiivistevesilinjoissa.

HydroFLOW:n patentoidut, sähköfysikaalisiin ominaisuuksiin perustuvat tuotteet ovat olleet menestys ympäri maailmaa jo lähes 30 VUOTTA!   

YLI 1000 000 asennettua yksikköä suojaavat joka päivä lukemattoman määrän kiinteistöjen ja teollisuuden putkistoja ja laitteistoja, kalkkikerrostumilta, korroosiolta ja epäpuhtauksilta.

Tutustu Hydropathin toimintaan!

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi